Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Günorta Koreýa: Pidalar 100-den geçdi


Günorta Koreýanyň kenarýaka gözegçilik gullugy “Sewol” atly gäminiň geçen hepdede agdarylmagy zerarly heläk bolanlaryň sanynyň 104 adama ýetendigini aýtdy.

Koreýanyň resmileri ýene 198 adamyň ýitim bolandygyny, olaryň aglaba köpüsiniň ýetginjeklerdigini aýtdy.

Gämi 16-njy aprelde gark boldy 174 adam, şol sanda kapitan we onuň kömekçisi halas edildi. Kapitan we onuň komandasynyň 6 agzasy işini oňarmanlygy we ýolagçylary taşlandygy üçin tussag edildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG