Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

​Karaçi: Partlamada dört adam öldi


Pakistanyň günortasyndaky Karaçi port şäherinde güýçli bombanyň partladylmagy netijesinde azyndan dört adam öldi we başga-da 30 sanysy ýaralandy.

Keselhananyň resmileri ýaralananlaryň bäşisiniň saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny habar berýärler.

25-nji aprelde bolan partlamada hökümete degişli belgili azyndan üç ulaga zeper ýetdi. Ýöne Pakistanyň Sindh welaýaty boýunça maglumat ministri Şarjil Memo hökümet resmilerine zyýan ýetip-ýetmändigi barada henize çenli takyk maglumat ýok diýdi.

Bu partlama Karaçi şäheriniň beýleki bir sebitinde amala aşyrylan bombaly hüjümde tanymal polisiýa ofiseriniň we başga-da üç adamyň öldürilmeginden bir gün soň bolup geçdi.

Pakistanyň resmileri öldürilen polisiýa ofiseri Şafik Tanoliniň nyşana alynmagynyň sebäbini onuň terrorçylyga garşy alyp baran işjeň kampaniýasy bilen düşündirdiler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG