Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 28.04.2014 ý.


Şu gün: Moldowanyň raýatlary Ýewropa Bileleşigine ilkinji gezek wizasyz syýahat edip başladylar; Astanada Orsýetiň Gazagystanyň giňişligini raketalary uçurmak üçin ulanmagyna garşy çykyş edýän aktiwistler prezident köşgüniň öňünde protest geçirdiler we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG