Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 30.04.2014 ý.


Şu gün: Ukrainanyň paýtagty Kiýewde Garaşsyzlyk meýdançasynda protest geçirýän aktiwistleriň arasynda çaknyşyk emele geldi; Yrakda tutuş ýurduň we awtonom Kürdistan regionynyň ýaşaýjylary saýlaw nokatlaryna baryp milli ses berişlige gatnaşdylar we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG