Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 02.05.2014 ý.


Şu gün: Owganystanyň paýtagtynda ýüzlerçe adam uruş jenaýatçylarynyň jogapkärçilige çekilmegini talap edip ýöriş geçirdi; Ukrainanyň Çerkasy şäherinde 4 müňden gowrak adam jemlenip, 25 sapar bilelikde oturyp-turdy we şeýle aksiýa bilen dünýa derejesinde rekord goýdy we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG