Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Mejlis kanun proýektlerini tassyklady


Türkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrylyşynyň üçünji sessiýasy geçirildi.

Türkmen mediasy sessiýada, beýleki bir topar hukuk dokumenti bilen bir hatarda, Türkmenistanyň «Jemgyýetçilik bileleşikleri hakyndaky» kanunynyň täze proýektine hem seredilendigini we onuň tassyklanandygyny habar berýär.

Bu kanun proýekti, Türkmenistanyň Baş kanunyna laýyklykda, raýatlaryň jemgyýetçilik bileleşiklerini döretmegindäki kanuny hukuklaryny kesgitleýär.
XS
SM
MD
LG