Sepleriň elýeterliligi

“Goşa raýatlara” türkmen pasporty berilýär


Türkmenistanyň raýaty bolan we 2003-nji ýyla çenli Orsýetiň raýatlygyny alan adamlara biometrik pasportlarynyň gaýtadan berilip başlandygy barada birnäçe çeşmeden maglumat gowuşdy.

Habar berilişine görä, öňden bäri garaşýanlara taýýar pasport berilýär hem-de täze pasport üçin ýüz tutýanlaryň dokumentleri kabul edilýär.

Türkmenistanyň biometrik pasportlarynyň goşa raýatlyga eýe bolan adamlara berilmeginiň togtadylandygy barada aprel aýynyň ortalarynda habar berildi. Şonda pasportlaryň berilmezliginiň sebäbi barada remi düşündiriş bolmady.
XS
SM
MD
LG