Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 09.05.2014 ý.


Postsowet regionynyň ýaşaýjylary II Jahan urşunda faşistik Germaniýa garşy söweşde gazanylan ýeňişiň 69-njy ýyl dönümini bellediler; Gazagystanda uruş weteranlaryny hormatlamak dabarasy Almatynyň general Panfilow adyndaky parkynda baky oduň öňünde geçirildi we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG