Sepleriň elýeterliligi

Berdimuhamedow Hytaýa sapar edýär


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 11-nji maýda Hytaý halk respublikasyna dört günlük iş saparyna ugraýar.

Bu habary hytaý we türkmen habar gulluklary ýaýratdy.

Türkmen döwlet habarlar gullugy ýokary derejede geçiriljek türkmen-hytaý gepleşiklerinde, öňden gelýän dostlukly we soňky ýyllarda güýçli depgine eýe bolan hyzmatdaşlyklar esasynda, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň giň möçberli meseleleriniň ara alnyp maslahatlaşyljagyny ýazýar.
XS
SM
MD
LG