Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Berdimuhamedow Hytaýa sapar edýär


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 11-nji maýda Hytaý halk respublikasyna dört günlük iş saparyna ugraýar.

Bu habary hytaý we türkmen habar gulluklary ýaýratdy.

Türkmen döwlet habarlar gullugy ýokary derejede geçiriljek türkmen-hytaý gepleşiklerinde, öňden gelýän dostlukly we soňky ýyllarda güýçli depgine eýe bolan hyzmatdaşlyklar esasynda, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň giň möçberli meseleleriniň ara alnyp maslahatlaşyljagyny ýazýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG