Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Türkmen kömegi Owganystana bardy


Türkmenistanyň duldegşir goňşusynda bolan tebigy betbagtçylyklar zerarly iberen ynsanperwer kömekleri Owganystana gelip gowuşdy. Owganystanda bolan sil joşgunynda ol ýerde ýaşaýan etniki türkmenler hem köp zyýan gördüler, olaryň bir topary jaýsyz galdy we näçe diýseň kömek berilmegine mätäç.

XS
SM
MD
LG