Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 14.05.2014 ý.


Şu gün: Owganystanda öňde barýan prezidentlige dalaşgär A.Abdullah iki saýlaw komissiýasyny ýurduň saýlawlar baradaky kanunyny ýerine ýetirmezlikde aýyplady; Täjigistanda alkogol içgileri satýan ortaça dükan Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlaryna garanda az girdeji alýar we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG