Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

​Türkiýe: Iş taşlaýyş yglan edildi


Türkiýäniň iň uly işçi bileleşigi ýurduň kömür käninde bolan waka sebäpli 15-nji maýda iş taşlaýyş yglan etdi.

Iş taşlaýyşyň başlan mahaly ýurduň resmileri hem gürrüňi edilýän wakada ölenleriň sanyny 282-ä ýetirdi.

Türkiýäniň premýer-ministri Rejep Taýyp Erdogan 14-nji maýda Soma etrabyndaky kömür känine eden saparyndan soň, gürrüňi edilýän waka hökümetiň jogapkärdigi baradaky aýyplamalary ret etdi.

Soma kömür käninde ölenleriň dogan-garyndaşlary Erdoganyň awtoulagyny urup, üstüne gygyrdylar we onuň wezipesinden çekilmegini talap etdiler.

14-nji maýda Ankarada we Stambulda Erdoganyň wezipesinden çekilmegini talap edýän müňlerçe protestçini dargatmak üçin ýurduň polisiýasy göz ýaşardyjy gazy we suw toplaryny ulandy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG