Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ukraina: Dokuz esger öldürildi


Ukrainanyň Goranmak ministrligi ýurduň gündogaryndaky Russiýa tarapdary separatistler bilen bolan çaknyşyklarda ukrain howpsuzlyk güýçlerinden dokuz adamyň öldürilendigini habar berýär.

Bu ministrligiň metbugat wekili Bohdan Senkiň 22-nji maýda beren maglumatyna görä, ýurduň Wolnowaha regionyndaky ukrain barlag-gözegçilik nokadyna separatistleriň hüjüm etmegi netijesinde sekiz esger ölüp, başga-da 17 sanysy ýaralanypdyr. Gürrüňi edilýän region separatistleriň gözegçiligindäki Donetsk şäherinden 20 kilometr günortada ýerleşýär.

Senkiň sözlerine görä, ýurduň Lugansk regionyndaky separatistler bilen bolan çaknyşyklarda hem başga-da bir ukrain esgeri ölüpdir.

Bu aralykda Russiýanyň Goranmak ministrliginiň 22-nji maýda beren maglumatynda harby uçarlary we ýaraglary daşaýan birnäçe otlynyň Russiýanyň Ukraina bilen araçäginde ýerleşýän Belgorod, Brýansk we Rostow regionlaryny terk edendigi mälim edildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG