Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Belgiýa howpsuzlygy berkidýär


Belgiýanyň häkimiýetleri, Brýusseldäki Ýewreý muzeýinde üç adam atylyp öldürilenden soň, ýurtda ýewreýleriň ýaşaýan ýerlerindäki howpsuzlyk ýagdaýyny berkidýär.

Tüpeňlenen dördünji pida agyr ýagdada. Polisiýa 24-nji maýdaky hüjümden soň saklanan adamyň günä bildirilmän boşadylandygyny aýtdy.

Indi başga bir güman edilýän gözlenilýär. Öldürilenleriň ikisi ysraýylly turistlerdi. Belgiýanyň prokuraturasy pidalaryň kellelerinden ýa-da bokurdaklaryndan tüpeňlenendigini aýtdy.

Premýer-ministr Elio Di Rupo ýurduň ýewreý jemgyýetçiligine goldaw bildirdi.

Ysraýylyň premýer-ministri Benýamin Netenýahu munuň ýewreýlere we olaryň döwletine garşy soňsuz öjükdirmeleriň netijesidigini aýdyp, adamlaryň öldürilmegini berk ýazgardy.

Bu waka belgiýalylaryň 25-nji maýda Ýewropa parlamentiniň saýlawlarynda ses bermekleriniň öň ýanynda boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG