Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Astana: Polisiýa 7 enäni tussag etdi


Gazagystanyň paýtagty Astananyň polisiýasy öz hususy mellekleriniň hökümet tarapyndan elinden alynmagyna garşy protest geçiren ýedi aýaly tussag etdi.

Zenanlar ýaş çagalary bilen bilelikde 27-nji maýda parlamentiň binasynyň öňünde ýöriş geçiren wagtynda polisiýa tarapyndan saklandy. Olar öz şikaýatyny häkimiýetlere gowşurmagy planlaşdyrypdy.

Soňky hepdelerde Astanada şuňa meňzeş wakalaryň ençemesi boldy.

Protestçiler ýerli häkimiýetleriň raýatlaryň hususy emlägini yzygiderli elinden alýandygyny we bu hereketini “döwletiň zerurlyklary” bilen düşündirýändigini, emma köplenç bu ýerde ýerli häkimiýetler we telekeçiler üçin hususy jaýlaryň gurulýandygyny aýdýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG