Sepleriň elýeterliligi

Braziliýa: Graffiti hudožnikleriniň nägilelikleri...


Braziliýanyň paýtagty Sao-Pauloda graffiti sungaty bilen meşgullanýan hudožnikler Braziliýada geçiriljek futbol boýunça Dünýä çempionaty üçin sarp edilýän çykdajylara we ýurtdaky sosial adalatsyzlyga garşy nägileliklerini öz sungat eserleri arkaly beýan edýärler. Olar şu ýyl Braziliýada geçiriljek futbol boýunça Dünýä çempionatyna görülýän taýýarlyklarda uly möçberdäki pul serişdeleriniň bisarpa harçlanylýandygyny aýdýarlar.

XS
SM
MD
LG