Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Söweşijiler ukrain bazasyna hüjüm etdiler


Ukrainanyň serhet gullugy Russiýa tarapdary ýüzlerçe söweşijiniň Luhansk regionyndaky harby bazalaryň birine hüjüm edendigini habar berýär.

Ukrain serhet gullugynyň maglumatyna görä, 2-nji iýunda söweşijiler gürrüňi edilýän lagere girmäge synanyşandan birnäçe sagat geçendigine garamazdan, wakanyň ýüze çykan ýerinde heniz hem çaknyşyklar dowam edýär.

Maglumatda wakada azyndan bäş söweşijiniň öldürilendigi we başga-da sekiz sanysynyň ýaralanandygy aýdylýar. Şeýle-de, çaknyşyklarda ýedi serhet gullukçysynyň ýaralanandygy we käbirleriniň saglyk ýagdaýynyň agyrdygy habar berilýär.

Ukrainada täze çaknyşyklaryň jeňçileriň gözegçiligindäki Donetsk regionynyň goňşusy Slowýansk şäherinde hem bolandygy bellenilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG