Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

NATO Ukrainadaky krizisi maslahat edýär


Şu hepdede NATO-nyň 28 agzasynyň goranmak ministrleri gurama agza gündogar ýurtlarynyň giňişliklerinde Orsýetiň Ukrainadaky hereketlerine jogap hökmünde hemişelik goşunlary ýerleşdirmek meselesini maslahat ederler.

3-4-nji iýunda Brusselde geçirilýän duşuşykda NATO-nyň Orsýet bilen 1997-nji ýylda baglaşan ylalaşygyna gaýtadan garalýar. Agzalan ylalaşyga görä, NATO “goşmaça hemişelik söweş goşunlaryny ýaýbaňlandyrmakdan saklanýar”.

NATO agza bolan öňki sowet ýurtlarynyň ençemesi mart aýynda Orsýetiň Krym ýarymadasyny anneksiýa etmeginden soň öz howpsuzlygyna aladalanma bildirip başlady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG