Sepleriň elýeterliligi

Arslan: Giden studentler yzyna gaýdyp bilenok


Aşgabadyň aeroporty, 2014
Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanasynyň şu aýyň başynda eden duýduryşyndan soň Ukrainany terk edip, ýurduna gaýdan türkmen studentleriniň käbiriniň okuwyny jemlemek ýa dowam etdirmek üçin indi Türkmenistandan Ukraina gaýdyp bilmän kösenýändigi barada maglumat gowuşýar. Odessada bilim alýan türkmenistanly Arslan Azatlyk Radiosyna şeýle gürrüň berdi:

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG