Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Elektrik togy ýene kesilýär"


Transformater.
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Lebap welaýatynyň elektrik stansiýasynyň açylyp, işe girizilenine bir aý boldy.

Ýurtdan gelip gowuşýan maglumatlara görä, elektrik stansiýanyň açylmagy bilen bu pudakdaky bökdençlikleriň soňuna ýetiler diýip pikir eden ýaşaýjylaryň bu umydy puja çykypdyr. Sebäbi howanyň gyzmagy bilen welaýatda elektrik togy gaýtadan kesilip başlapdyr.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewiň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:34 0:00
Ýükle

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

XS
SM
MD
LG