Sepleriň elýeterliligi

Oglanlar gulluga çagyrylýar


Şu günler Türkmenistanda çagyryş boýunça harby gulluga alyş we möhletini dolduran esgerleri harby gullukdan öýlerine boşatmak döwri dowam edýär. Harby gullugyny öz ýaşaýan welaýatyndan başga bir welaýatda etmeli oglanlar welaýatlaryň harby komissariýatlaryndan, olaryň gulluk etmeli harby bölümlerine çenli ýörite gözegçilikde alnyp gidilýär. Wideoýazgyda Aşgabadyň demirýol wokzalynda gulluga alnyp barylýan oglanlaryň nyzama durup, ýolagçy otlularyna garaşýan pursatlaryny görüp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG