Sepleriň elýeterliligi

​Hökümet taksileri boş dur


Türkmenistanyň döwlet taksileri.
Mundan ençeme ýyl ozal, hökümet 300 töweregi taksi motor satyn alyp, olary Aşgabatda ulanyşyga goýdy. Aradan ençeme ýyl geçdi, emma şol taksilerden ep-esli böleginiň henizem boş durandygy aýdylýar.

Transport ministrliginiň öňki işgäri we graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmet Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda munuň sebäpleri we bu ýagdaýlaryň jikme-jikleri barada doly gürrüň berýär.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG