Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 16.06.2014 ý.


Şu gün: Yragyň Basra şäherinde tire-taýpalaryň ýaragly wekilleri ýöriş geçirip, yslamçy söweşijilere garşy göreşýän hökümet güýçlerine goldaw bildirdiler; Gazagystanyň paýtagty Astanada at üstündäki milli göreş boýunça ýaryş geçirilýär we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG