Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

N.Nurberdi: "Täze düzgün söwdegärleri çäklendirýär"


Aşgabatdaky täjirçilik merkezleriň biri.
Türkmenistanda şu ýylyň 1-nji martyndan başlap, raýatlaryň öz ýany bilen 20 müň amerikan dollardan artykmaç möçberde nagt puly ýurduň daşyna çykarmagy gadagan edilipdi. Bu düzgüniň näme sebäpden girizilendigini anyklamak başartmady.

Emma mundan ozal ýurduň daşyna gidýän adamlar 20 müň dollardan köp nagt puly Türkmenistandan çykaryp bilýärdiler. Bu düzgün güýje gireli bäri, aradan birnäçe aý geçdi.

Eýsem, bu düzgün söwdegärlere we işewürlere nähili täsirini ýetirdi?

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, aşgabatly graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmet bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:33 0:00
Ýükle

Teswirleri gör (3)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG