Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 25.06.2014 ý.


Şu gün: Yragyň günbatarynda howpsuzlyk güýçleri we hökümete tarapdar ýaragly toparlar Ramadi şäheriniň golaýynda sünnilere garşy ok atyşygy alyp barýarlar; Täjigistanda hökümet resmileri we diaspora ýurduň daşynda ýaşaýan biznes wekillerini öz ýurdunyň ösüşi ugrunda has aktiw bolmaga çagyrdylar.

XS
SM
MD
LG