Sepleriň elýeterliligi

'A.Niýazow' giňeldilýär


Aşgabatda Gyzyl Haç hassahanasynyň ýeride çagalar kardiologiýa merkeziniň gurulmagy bilen Atamyrat Niýazow şaýoly giňeldilip rekonstruksiýa işleri alynyp barylýar. Ýollaryň giňeldilmegi bilen Atamyrat Niýazow şaýolynyň hem Görogly köçesiniň ugrunda ýerleşýän ýaşaýyş jaýlary, talyplar hassahanasy ýykylyp aýryldy. Wideoşekillerde Atamyrat şaýolunyň ugryndaky iki gatly ýaşaýyş jaýynyň ýykylyp duran pursady

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG