Sepleriň elýeterliligi

"Çagalar işde göýdükmese gowy"


Türkmen çagalary. Kerkiçi, 2013.

Türkmenistanda çagalary agyr zähmetden goraýan kanunlar toplumynyň kabul edilendigi aýdylýar, şol bir wagtda käbir welaýatlardan çagalaryň agyr işlerde işledilýändigi barada hem habarlar gelip gowuşýar.

Ikinji tarapdan, türkmen metbugatynda çagalaryň zähmet endiklerini almagy, ýaşlykdan iş öwrenmegi bilen agyr işlerde göýdükdirilmeginiň arasyndaky tapawut barada gürrüň edilmeýändigi, asla ýurtda çaga zähmetiniň bikanun ulanylmagy ýok ýaly bir ýagdaýyň duýulýandygy aýdylýar.

Azatlyk Radiosy bu mesele barada aşgabaly synçy Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG