Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistan türkmenlerini tanalyň


Pakistanly musulmanlar agzaçar mahalynda, Karaçi, 30-njy iýun, 2014.

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanyny Pakistandaky etniki türkmenleriň ýaşaýyş-durmuşy, jemgiýetçilik meseleleri, däp-dessurlary we olaryň dünýä türkmenlerine isleg-arzuwlary esasynda taýýarlamaklygy göz öňünde tutýar.

Asly pakistanly bolan, Pakistanda ýaşap ýören ýa-da ol ýerdäki türkmenler barada maglumat berip, Pakistandaky etniki türkmenleri tanatmak isleýänleri şu forumdan peýdalanmaga ýa-da hat@azatradio.org hat salgysyndan aragatnaşyga geçmäge çagyrýarys!

Hemmeleri Azatlyk Radiosynyň "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň "Pakistan türkmenlerini tanalyň" temaly sanyna gatnaşmaga, şeýle-de öz pikirleri, bellikleri we teklipleri bilen goşant goşmaga çagyrýarys.

Telefon we e-mail ýaly aragatnaşyk maglumatlaryňyzy hat@azatradio.org hat salgysyna iberiň, biz siziň bilen habarlaşarys!

XS
SM
MD
LG