Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

“Hamas” ar almaga wada berýär


“Hamas” yslamçy söweşiji topary Ysraýylyň howa zarbasy netijesinde öldürilen ýedi agzasynyň aryny almaga wada berýär.

Gazany dolandyrýan yslamçy söweşiji topar ýaýradan öz beýanatynda “duşman muňa gaty berk jogap bermeli bolar” diýdi.

“Hamasyň” toparynyň berýän maglumatyna görä, gürrüňi gidýän toparyň ýedi agzasy Ysraýylyň eden howa zarbasy netijesinde söweşijiler tarapyndan ulanylýan tunelde öldürilipdir.

Dürli topardan bolan iki söweşiji aýry-aýrylykdaky hüjümlerde öldürildi.

XS
SM
MD
LG