Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kiýew duýduryş berdi


Ukrainanyň Howpsuzlyk we goranmak boýunça Milli geňeşiniň başlygynyň orunbasary hökümet güýçleri indi separatistleriň täsiri astyndaky Donestk we Lugansk regionlaryny “doly gabawa” almaga meýilli diýdi.

Mihailo Kowal (Mykhailo Koval) özüniň 7-nji iýulda beren maglumatynda iki şäheriň gabawa alynmagynyň Russiýa tarapdary separatistleri ýaragsyzlandymaga gönükdirilendigini belledi.

Separatistler bolsa, harby taýdan gabawa alynmak baradaky islendik synanyşygyň syýasy çözgütleri durmuşa geçirmek hakdaky umytlary puja çykarjakdygyny mälim etdiler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG