Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Çagşap ýatan desgalar

Türkmenistanda sport pudagyna köp maliýe serişdesiniň ýatyrylýandygy, täze we döwrebap sport merkezleriniň gurulýandygy aýdylýar. Emma şol bir wagtda, ýurduň dürli künjeklerinde, hatda paýtagt Aşgabatda hem adamlaryň ýaramaz şertlerdäki sport desgalarynda türgenleşmeli bolýandyklary bellenilýär. Fotosergide Aşgabadyň mikororaýonlaryndaky sport desgalary şekillendirildi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG