Sepleriň elýeterliligi

"Köpçülik atlardan daşda"


Türkmen jigidi

Soňky ýyllarda Türkmenistanda atçylyk senedine uly üns berilýändigi aýdylýar.

Bu begençli bir zat, sebäbi sowet ýyllarynda türkmenler hususy hojalykda at saklamak hukuklaryndan mahrum boldular. Indi ýurtda atçylyk giňden propaganda edilýär.

Eýsem türkmen atçylyk senedi bilen ýönekeý halkyň aarsyndaky gatnaşyk nähili?
Biz bu barada aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk.

XS
SM
MD
LG