Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganystanda 43 adam öldürildi


Kabulyň gündogarynda, ýol ýakasynda partladylan bomba prezident köşgüniň iki işgärini öldürdi.

15-nji iýulda partlan bomba, aýdylmagyna görä, köşgüň metbugat işgärlerini alyp barýan miniawtobusy hatardan çykarypdyr.

Partlamada ýogalan iki ýolagçydan başga bäş adam, şol sanda sürüji ýaralanypdyr.

Ýurduň Paktika welaýatynda partladylan ulag bombasy bolsa azyndan 41 adamy öldürdi, 30 çemesi adamy bolsa ýaralady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG