Sepleriň elýeterliligi

Owganystan gaz nyrhyndan aladalanýar


Gaz dabarasyndaky türkmen oglanjygy

Owganystan türkmen hökümetinden käbir owgan telekeçilerine suwaldylan gaz satmagyny bes etmegini sorady.

Aýdylmagyna görä, olar Türkmenistandan ýeňillikli bahadan alnan ýangyjy satmak boýunça öňünden baglaşylan ylalaşyklary bozup, bazarda ýangyç bahasynyň emeli ýagdaýda ýokarlandyrylmagyna sebäp bolupdyrlar.

Bu barada Kabuldaky habarçymyz Şaýmerdanguly Myrady maglumat berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG