Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Merkezi Aziýa barada täze hasabat


Üç merkezi aziýaly we bir ýewropaly guramanyň bilelikdäki proektiniň çäginde täze hasabat çap edildi.

Onda Gazagystandaky, Täjigistandaky we Türkmenistandaky adam hukuklary ýagdaýynyň şu ýyldaky aprel-iýun aralygyna baha berilýär. Hasabatda hususanda söz, ýygnanyşmak azatlygy, kanunyň öňünde deňlik we diskriminasiýa edilmezlik, ilatyň az goragly böleginiň kanuny hukuklary bilen bagly möhüm wakalara syn berilýär diýip, hukuk goraýjy guramalaryň bileleşiginiň ýaýradan habarynda aýdylýar.

XS
SM
MD
LG