Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýedi aýlyk kanun "ýöremeýär"


Aşgabatdaky kwartiralar

Türkmenistanda şu ýylyň ýanwarynda döwlet eýeçiligindäki kwartiralary hususyýetçilige bermek baradaky kanunyň güýje girenine 7 aý boldy. Emma ýurtda täze kanun boýunça jaý hususylaşdyrýan ýok diýen habar gelip gowuşýar.

Bu ýagdaý barada sosial ulgamlarda, internetde hem gürrüň edilýär. Eýsem güýje giren kanun näme üçin işlemeýär? Näme üçin adamlar uzak garaşylan kanunyň hözirini görüp bilenok? Azatlyk radiosy bu barada aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

please wait

No media source currently available

0:00 0:04:17 0:00
Ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG