Sepleriň elýeterliligi

Günüň täzelikleri - 17.07.2014 ý.


Şu gün: Yragyň Anbar welaýatynda sünni söweşijiler Ramadi şäheriniň günbataryndaky ýene bir territoriýany ele saldylar; Gazgystanda Almatynyň ýaşaýjylary çagalar kitaphanasynyň golaýynda guruljak gijeki klubyň gurluşygyny togtatmaga synanyşmak üçin suda ýüz tutdylar we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG