Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bişkek: Aktiwistler Ysraýyla garşy protest geçirdiler


Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkekde aktiwistler Ysraýylyň Gaza zolagynda alyp barýan operasiýalaryna garşy protest bildirdiler.

18-nji iýulda “Musulmanlar dogandyr” diýip atlandyrylan hereketiň çäginde 200 çemesi adam Bişkegiň “Gorkiý” seýilgähinde ýygnandylar.

Bu protestçileriň arasynda Gyrgyzystanyň öňki baş müftisi Çubak Hajy Jalilow, öňki ombudsman Tursunbaý Bakir-Ulu we aktiwist Myktybek Arstanbek dagylar bar.

Ysraýyl iki hepdä golaý wagt dowam eden howa we deňiz hüjümlerinden soň, 17-nji iýulda Gaza zolagyna ýerden operasiýalaryny başlatdy.

Ysraýylyň resmileri bu operasiýalaryň netijesinde Gaza zolagyndan Ysraýyla edilýän raketa hüjümlerini togtatmaga synanyşýandyklaryny aýdýarlar. Gaza zolagy “Hamas” söweşiji hereketiniň syýasy ganaty tarapyndan dolandyrylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG