Sepleriň elýeterliligi

Türkmenabatda baş köçe bezelýär


Türkmenbatda, oktýabr aýynda geçiriljek Ýaşulular maslahatynyň öňünden, welaýat paýtagtynyň baş köçesiniň gyrasyndaky jaýlaryň diwarlarynyň ak mermere çalymdaş materiallar bilen bezelýändigi aýdylýar.

Elbetde, jaýlaryň diwarlaryny bezeýän döwlet bolsa, ýagny inisiatiwa häkimiýetlerden çykýan bolsa, çykdajy hem şolardandyr diýilmegi mümkin.

Ýöne hususy jaýlaryň eýeleri bezeg üçin goşmaça, öz hasaplaryna çykdajy etmäge mejbur bolýar diýen habar bar.

Azatlyk bu habar bilen gyzyklanyp, Lebapdaky habarçysy Röwşen Çaryýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG