Sepleriň elýeterliligi

Günüň täzelikleri - 23.07.2014 ý.


Şu gün: Kabulda onlarça adam köçä çykyp, Gazada we Owganystanda asuda adamlaryň pida bolmagyna garşy protest geçirdi; Gyrgyzystanyň çet-gyradaky toksuz-çyrasyz obasy Zardalyda çagalar bagy açyldy we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG