Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bakiýew ömürlik höküm edildi


Gyrgyzystanyň öňki prezidenti Kurmanbek Bakiýew 2010-njy ýyldaky gozgalaňlar döwründe protestçileriň öldürilmegine gatnaşmakda günäli tapylyp, ömürlik türme tussaglygyna gaýybana höküm edildi. Şol gozgalaňlarda Bakiýew häkimiýetden agdarylypdy.

25-nji iýulda Bişkegiň Harby sudy Bakiýewiň prezidentiň janpenalarynyň başlygy wezipesinde işlän dogany Janyş Bakiýewi we ýurduň öňki premýer-ministri Daniýar Usenowy ömürlik türme tussaglygyna gaýybana höküm etdi.

Şeýle-de, bu sud işi bilen baglanyşykly başga-da 25 tussag, şol sanda Bakiýewiň birnäçe dogan-garyndaşy we kärdeşleri alty we 25 ýyl aralygynda türme tussaglygyna höküm edildi.

2010-njy ýylyň aprel aýynda Bişkegiň merkezinde bolan çaknyşyklarda 100-e golaý adam öldürilip, şeýle-de takmynan 400 sanysy ýaralanypdy. Bu baradaky sud işi 2011-nji ýylda başladylypdy.

Bakiýew birnäçe maşgala agzasy bilen birlikde häzirki wagtda Belarusda ýaşaýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG