Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenler we ynsanperwerlik


Aşgabatda Remezan baýramy, 8-nji awgust, 2013.

Oraza baýramçylygynyň gelmegi bilen dünýä türkmenleriniň durmuşynda has köp ynsanperwerlik adatlary we edim-gylymlary öňe saýlanýar diýilýär.

Eýsem, dünýä türkmenleriniň arasynda Oraza baýramlarynda nähili ýörgünli ynsanperwerlik adatlary, däpleri we edim-gylymlar barka? Dünýä türkmenleri ynsanperwerlik raýdaşlygyny şeýle dini baýramlarda we günlerde nähili durmuşa geçirýärkä?

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanynda dünýä türkmenleriniň Oraza baýramlaryndaky ynsanperwerlik adatlarynyň, däpleriniň we edim-gylymlarynyň durmuş hem jemgiýetçilik aýratynlyklaryny ele alýar.

Bu temada taýýarlanjak gepleşige gatnaşmak isleýänler hat@azatradio.org salgysyna öz aragatnaşyk maglumatlaryny iberip, biziň bilen habarlaşyp biler.

Gepleşige öz pikirdir garaýyşlary, teklipleri we bellikleri bilen goşant goşmak isleýänler bolsa şu foruma teswir galdyryp biler.

XS
SM
MD
LG