Sepleriň elýeterliligi

Arzy: Oba ýaşlaryna okuwa girmek ýok


Ýokary okuw jaýlaryna giriş ekzamen möwsümi, Türkmenistan.

Türkmenistanda ýokary okuw jaýlaryna giriş ekzamenleri başlandy. Ýurtda oba ýaşaýjylarynyň ýokary bilimli bolmagyna nähili mümkinçilikler bar? Käbir oba ýaşaýjylary ýaşlaryň hemmesi üçin mümkinçilikleriň deň däldigini aýdýarlar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa Balkan welaýatynyň Serdar şäherçesinden 50 ýaşly Arzy bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG