Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistan innowasiýada yza galýar


2014-nji ýylyň Global innowasiýalar indeksiniň awtorlary Merkezi Aziýa ýurtlaryna örän yzdaky orunlary beripdirler.

Täjigistan, Özbegistan, Gyrgyzystan ýaly ýurtlar innowasiýalar derejesi boýunça dünýä ýurtlarynyň 100-ligine hem girip bilmän, sanawa giren 143 ýurduň içinde 137-nji, 128-nji we 112-nji orunlary alypdyrlar.

Gazagystan öz goňşularyndan öňe saýlanyp, 79-njy orny alypdyr. Azerbaýjan bolsa bu görkezijide 101-nji orny eýeläpdir.

Emma Türkmenistana hiç bir dereje berilmändir.

Innowasiýalar indeksinde Estoniýa 24-nji, Latwiýa 34-nji, Litwa 39-njy orny eýeläpdir. Hatda Moldowa, Orsýet hem 43-nji we 49-njy orunlary alypdyr.

XS
SM
MD
LG