Sepleriň elýeterliligi

Türkiýe türkmenlerini tanalyň


Ýörük türkmenleri

Metbugatda Türkmenistan bilen Türkiye gatnaşyklarynda "Bir millet, iki döwlet" diyen şygara eýerilýändigine üns çekilýär.

Eýsem, dünyä türkmenleri türkiye türkmenleri barada näme bilýär? Şeýle-de bu şygaryň täsiri halkyň durmuşynda nähili duýulýar?

Hemmeleri Azatlyk Radiosynyň "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň "Türkiýe türkmenlerini tanalyň" temaly sanyna gatnaşmaga, şeýle-de öz pikirleri, bellikleri we teklipleri bilen goşant goşmaga çagyrýarys.

Telefon we e-mail ýaly aragatnaşyk maglumatlaryňyzy hat@azatradio.org hat salgysyna iberiň, biz siziň bilen habarlaşarys!

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG