Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Täze Tolkun: "Ýurtda aýal-gyzlara hormat goýulýar"


Täze Tolkun: "Ýurtda aýal-gyzlara hormat goýulýar"
please wait

No media source currently available

0:00 0:30:00 0:00
Ýükle

Soňky döwürde aýal-gyzlara edilýän zorluklar bilen bagly elhenç habarlar çykdy. Olaryň biri Owganystana degişli. Bu ýerde türkmenleriň aglaba bolup ýaşaýan Jöwüzjan welaýatynda 27 ýaşly türkmen gelni Lälegül halynyň gölüni ýalňyş dokanlygy sebäpli, äri tarapyndan ýowuzlylyk bilen ýenjilýär. Bir-iki günlükde bolsa Orsýetde ýaşaýan gyrgyz zenanyna öz ildeşleri tarapyndan sütem edilýändigi hakynda sosial ulgamlarda wideo ýazgy peýda boldy. Ol gyrgyz milletine ysnat getirmekde günälenip, urlup, ýenjilýän wagty yazga düşürilipdir. Eýsem, türkmen jemgyýetinde aýal-gyzlara hormat-sylag meselesi nähili? Olaryň öz ýakynlary ýa-da başga erkekler tarapyndan urlup-ýenjilýän halatlary bolýarmy? Täze Tolkun gepleşiginde bu soraglara dürli ýurtlarda ýaşaýan türkmen ýaşlary Eziz, Humaý we Arslan jogap berýär. Türkmen ýaşlary bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG