Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Çeşmeler: Bir asyrlyk ýubileý


Çeşmeler: Bir asyrlyk ýubileý
please wait

No media source currently available

0:00 0:09:37 0:00
Ýükle

Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky Döwlet baýragynyň eýesi Beki Seýtäkowyň dünýä inenine 31-nji martda 100 ýyl dolýar. Ol täze türkmen edebiýatyny döredijilerden biri bolupdy. Onuň hyzmatyny B.Kerbabaýewiň hyzmaty bilen deňeşdirýänlerem bar. Olaryň biri Eziz han bilen baglanyşykly taryhy wakalary beýan eden bolsa, beýlekisi Jüneýit hanyň döwründäki taryhy wakalara üns çekdi. Bu iki ýazyjynyň dünýä inen seneleri-de bir wagtrakda gelýär. Beki Seýtäkow aşa basa oturyp işlemegi başaran, ençeme ululy-kiçili eser döreden ýazyjy saýylýar. Ol gyzykly wakalary beýan etmegiň ussady hökmünde tanalýar. Medeniýetiň bu sanynda ol ynsanyň döredijiligi barada gürrüň gidýär.  

XS
SM
MD
LG