Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Çeşmeler: Ýubileýden öň


Çeşmeler: Ýubileýden öň
please wait

No media source currently available

0:00 0:09:38 0:00
Ýükle

Beýik akyldar Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 290 ýyllylgynyň halkara derejesinde bellenjek güni ýakynlaşyp gelýär. Uly dabaranyň öň ýanynda näme işler edilde we ýene nähili işler edilse oňat bolar? Bu sowal diňleýjilerimizi ýakyndan gyzyklandyrýan bolsa gerek. Medeniýet programmasy şu mesele bilen baglanyşykly ýörite gepleşik taýýarlady. Bu ýerde bilermenleriň sözüni hem diňleýjilerimiziň arzuw-islegini diňläp bilersiňiz.  

XS
SM
MD
LG