Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Çeşmeler: Ýedi batyryň hereketi


Çeşmeler: Ýedi batyryň hereketi
please wait

No media source currently available

0:00 0:15:01 0:00
Ýükle

Türkmenistanyň ýakyn taryhynda öwrenilmedik, aslynda bolsa öwrenmegi möhüm bolan meseleler az däl. Olardan biri geçen asyrda halkyň belli böleginiň ýurdy terk etmäge mejbur bolmak meselesidir. Staliniň gazabyndan gaçan türkmenleriň bir bölegi goňşy Owganystana gitmäge mejbur bolupdyr. Olardan bir topar, Ýediler ýa-da Häftänler diýen topar göçüp baranlaryň özara habarlaşykly ýaşamagy hem türkmenleriň başga halklaryň arasynda ýitip gitmezligi ugrunda köp işler edipdir. Biziň habarçymyz ýedileriň taryhy bilen gyzyklanýar.  

XS
SM
MD
LG