Sepleriň elýeterliligi

Aşgabat: Gurluşyk resmileriniň sany artdyrylýar


Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda etrap häkimleriniň gurluşyk boýunça orunbasarlary bellendi.

4-nji awgustda wideo arkaly geçirilen iş maslahatynda Türkmenistanyň prezidenti bu barada permana gol çekip, regionlaryň gurluşyk pudagyna guramaçylykly çemeleşmegiň usullaryny täzelemegiň zerurlygyny nygtady.

Resmi maglumatlara görä, türkmen hökümeti 2014-nji ýylyň dowamynda Türkmenistanyň gurluşyk pudagynda 41 milliard dollar mukdarda puluň özleşdirilmegini göz öňünde tutýar.

XS
SM
MD
LG